Referentna lista

Lista referenci

Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije:

Grad Kastav, Grad Bakar, Grad Kraljevica, Grad Senj, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Općina Kostrena, , Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Omišalj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Punat, Općina Baška, Općina Dobrinj, KBC Rijeka

Održavanje horizontalne prometne signalizacije:

Grad Opatija
Grad Krk
Općina Matulji

Održavanje vertikalne prometne signalizacije:

Grad Rijeka
Grad Krk
Rijeka promet d.d.

Izrada horizontalne i vertikalne prometne signalizacije:

Garaža Zagrad
Garaža Stari Grad
Garaža u sportskoj dvorani Marino Cvetković
Garaža Slatina

Inteligentna prometna signalizacija:

 1. Radar sa zaslonom za prikaz brzine i škola-uspori
  Grad Opatija
 2. Radar sa zaslonom za prikaz brzine
  Grad Crikvenica
  Marina Punat
  Zračna luka Pleso
 3. Radar sa treptačima ograničenje brzine u blizini škole
  Općina Mošćenička Draga
  Općina Matulji
  Općina Kostrena
 4. Sustav za povećanje sigurnosti odvijanja prometa u raskrižjima
  Grad Krk
 5. Sustav za povećanje sigurnosti djece na prometnicama u blizini škola i vrtića
  Općina Omišalj
  Općina Viškovo
  Grad Bakar
  Grad Ogulin
 6. Treptači
  Grad Crikvenica
  Grad Rijeka – Rijeka promet d.d.
 7. Treptači solarni
  Grad Crikvenica
  Grad Opatija
  Općina Lovran
  Općina Mošćenička Draga
  Općina Kršan

Urbana oprema:

 1. Punjač električnih vozila
  Općina Lovran ( prva u Primorsko – goranskoj županiji)
 2. Ograničeno parkiranje
  Grad Opatija
 3. Turističke ploče sa led zaslonima
  Općina Mošćenička Draga